(617) 325-3500
1735 Centre St.
(617) 325-5057
West Roxbury, MA 02132
info@himalayanbistro.net
contact@himalayanbistro.net
1735 Centre St.
West Roxbury, MA 02132
(617) 325-3500
(617) 325-5057
info@himalayanbistro.net
contact@himalayanbistro.net
Business Hours: 11:30 AM to 11:00 PM
Lunch Buffet: 11:30 AM to 3:00 PM
Weekend Brunch: 11:30 AM to 3:00 PM
Top
Upcoming News And Events
Past News And Events
September 09
Monday
Teej
हिमालयन बिस्ट्रो १७३५ सेन्टर स्ट्रीट बोस्टन, MA ०२१३ बिषय:  चुले निम्तो स्मरण रहोस , यस बिस्ट्रोले आफ्नो स्थापनाकालदेखिनै बर्समा यक-दुई पटक सुभेच्छुक तथा आफन्त संग भेटघाट गर्ने तथा दुख-सुख बाँड्ने गर्दै अईरहेकोछ । तसर्थ यसै सन्दर्भमा  यस बिस्ट्रोले यस पालिको तीज आफनै स्थानमा तपसिल को समय मा मनाउने भयकोले यहाँहरुको गरिमामय  उपस्थितिकोलागि हार्दिक  अनुरोध गर्दछौ । मिति: २०१३/९/९ समय: बेलुकीको ८ बजे बाट बेलुकीको ११ बजे सम्म । धन्यबाद राम धिताल तथा हिमालयन बिस्ट्रो परिवार बिस्तृत जानकारीको लागि तल थिच्नोहोस । http://www.himalayanbistro.net/EventDetails.aspx?PublishId=HMB-EV-00005&m=9&y=2013
Monday, September 09, 2013 at 8:00 PM To 11:00 PM
हिमालयन बिस्ट्रो१७३५ सेन्टर स्ट्रीटबोस्टन, MA ०२१३बिषय:  चुले निम्तोस्मरण रहोस , यस बिस्ट्रोले आफ्नो स्थापनाकालदेखिनै बर्समा यक-दुई पटक सुभेच्छुक तथा आफन्त संग भेटघाट गर्ने तथा दुख-सुख बाँड्ने गर्दै अईरहेकोछ । तसर्थ यसै सन्दर्भमा  यस बिस्ट्रोले यस पालिको तीज आफनै स्थानमा तपसिल को समय मा मनाउने भयकोले यहाँहरुको गरिमामय  उपस्थितिकोलागि हार्दिक  अनुरोध गर्दछौ ।

मिति: २०१३/९/९

समय: बेलुकीको ८ बजे बाट बेलुकीको ११ बजे सम्म ।

धन्यबाद

राम धिताल

तथा

हिमालयन बिस्ट्रो परिवारबिस्तृत जानकारीको लागि तल थिच्नोहोस ।http://www.himalayanbistro.net/EventDetails.aspx?PublishId=HMB-EV-00005&m=9&y=2013